Föranmälan av elevresa


Resa med stadstrafik inom, Borås, Skövde och Uddevalla behöver inte föranmälas.
Resa med stadstrafik inom Göteborg går inte att föranmäla.(Kopia på föranmäld resa skickas till angiven e-post)


Utresa

(tt:mm)