Avboka föranmäld elevresa


När avbokning av elevresa görs informeras berört trafikbolag.