VÄLKOMMEN TILL ELEVRESEKORTSWEBBEN
Här kan du föranmäla och ändra redan föranmäld elevresa.
Går det att få platsgaranti?
Resor med Elevresekort på linjetrafik sker alltid i mån av plats. För platsgaranti, vänd er till respektive trafikbolag för att abonnera en buss.

Föranmälan av elevresor
Föranmälan av elevresor skall alltid göras minst tre arbetsdagar före resan.

OBS!
Vid stora grupper, över 50 resande, måste föranmälan göras i god tid, minst två veckor innan resan.
Alla föranmälda resor som ej avanmäls kan debiteras skolan.
Max antal elever på ett elevresekort är 50 vid ett resetillfälle. Vid behov kan fler elevresekort rekvireras via www.grkom.se/elevresor
Resa med stadstrafik inom, Borås, Skövde och Uddevalla behöver inte föranmälas.
Resa med stadstrafik inom Göteborg går inte att föranmäla.

Vid frågor: Kontakta Västtrafiks kundservice 0771-41 43 00